Marika Bērtule

Marika par sevi saka tā: "Ar savu dzīvi un profesionālo darbību vēlos atklāt neticīgam cilvēkam, ka Bībele nav pretrunā ar moderno zinātni, bet ticīgam cilvēkam, ka modernā zinātne (nevis pseidozinātne!) nav pretrunā ar Dieva Vārdu. Tieši tādēļ viņas lekcijās atrodams gan viens, gan otrs.

Mana rakstu vieta: Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos... Jesajas 61:-2

Kas man ir brīvība? Brīvība no bailēm un kompleksiem, brīvība no paralizējošā - ko padomās citi, brīvība no dvēseles sāpēm, mokošām domām un atmiņām. Tieši tādēļ es vadu lekcijas Mīlestības Skolā, kā arī strādāju kā psihologs, palīdzot cilvēkiem no tā visa atbrīvoties un ieraudzīt sevi savādāk. Es augstu vērtēju privilēģiju uz brīdi nostāties kādam cilvēkam blakus un paiet līdzi kādu gabaliņu viņa dzīves ceļā, varbūt paturēt roku smagā mirklī, varbūt - uz brīdi palīdzēt nest otra sāpes. Tieši tā es saredzu sevi savā profesionālajā darbā.

Marika ir ieguvusi maģistra izglītību pedagoģijā, finansu vadībā un psiholoģijā, beigusi Every Nation Leadership Institute Bībeles skolu, kuras filiāli Latvijā viņa vairākus gadus vadīja, apmeklējusi daudz un dažādus citus kursus, ilgus gadus strādājusi uzņēmējdarbībā, kas ir devis ieskatu dažādās jomās un ļauj palīdzēt cilvēkiem no dažādiem dzīves gājumiem.

Vairāk: www.disociacija.lv