Ilze Eris

Ilze pati saka tā: Mans Bībeles pants ir: Tāpat jūs, vīri, mājojiet kopā saskaņā ar to, ko esat par viņām iemācījušies, godājot sievu kā trauslāku trauku un kā dzīvības žēlastības līdzmantinieci, lai jūsu lūgšanas netiktu kavētas. 1.Pētera 3:7

Jau sen mani izbrīnīja fakts, ka sieviešu un bērnu asaras ir tik lētas ne tikai laicīgās varas, bet arī Kristus miesas vērtējumā. It kā viņu ciešanas būtu nesvarīgas un pašsaprotamas. Jo viņas jau pašas...

Arī pret Bībelē minētām sievietēm mūsu attieksme ir tā pati – piem., tik bieži izskan vērtējums, ka Ījabs ir cietējs (tik tiešām!), bet viņa sieva tikai slikta padomdevēja. Mēs it kā nepamanām viņas sāpju situāciju, jo tikko miruši visi viņas bērni!!! Un jūs neatradīsiet nevienu pārmetumu no Dieva Ījaba sievai, toties draugiem, kas bija tik nadzīgi uz pārmetumiem, gan beigās klājās plāni.

Kad saņēmu pamudinājumu pētīt Bībeles sievietes, atklāju, cik ļoti Dievs mīl savas meitiņas, cik ļoti daudz aizsardzības ir iestrādāts Dieva likumā, cik augsta cieņa un godbijība tiek parādīta sievietei. Un cik smagas sekas ir tiem, kuri šos augstos standartus neiztur – viņu lūgšanas tiek pārvērstas par vaimanām. Ja vīrs uzgriež muguru sievai, par kuru viņam jārūpējas un kuru jāmīl, tad Dievs uzgriež muguru vīram. Tik smaga, tik traģiska sakarība... Tik nepamanīta.

Sapratu arī to, kādēļ īpaši rietumu kristietībā vēsturiski par tradīciju kļuvis vārdos gan apliecināt cieņu, bet darbos neaizstāvēt nedz bāreņus, nedz atraitnes, nedz vardarbībā cietušas sievietes.

Baznīcas tradīcija ir balstīta nevis ebreju kultūrā un tradīcijās - kas ir konteksts Jēzus dzīvei, vārdiem un pavēlēm, bet gan grieķu – tātad pagānu – kultūrā, vērtībās un pat filozofijā.

Dievs mūs aicinājis kalpot kā sievietēm, tā vīriešiem, lai visi varētu atjaunoties savā Dieva dotajā identitātē Viņa plāniem un Viņa mērķiem. Lai ikviens varētu dzirdēt sava Gana balsi. Un neviena lūgšanas netiktu traucētas...

 

Ilze Mīlestības Skolā pārsvarā vada otrā kursa lekcijas, iedziļinoties Dieva Vārdā, meklējot un atklājot studentiem tajā izklāsīto gudrību, kuru pēc tam viegli un ar prieku var izmantot ikdienas dzīvē.

Ilze ir četru brīnišķīgu bērnu mamma, sieva, draudzene, skolas lektore, aizlūdzēja, kalpotāja... Viņas dzīvē ir daudzas lomas, un tās visas viņa pilda no visas sirds. Ilze ir ieguvusi augstāko izglītību valodniecības jomā, kas palīdz viņai labāk izprast arī Dieva vārdu. Viņa ir arī studējusi teoloģiskās zinības.