Marika Bērtule

Marika par sevi saka tā: "Ar savu dzīvi un profesionālo darbību vēlos atklāt neticīgam cilvēkam, ka Bībele nav pretrunā ar moderno zinātni, bet ticīgam cilvēkam, ka modernā zinātne (nevis pseidozinātne!) nav pretrunā ar Dieva Vārdu. Tieši tādēļ viņas lekcijās atrodams gan viens, gan otrs.

Ilze Eris

Ilze pati saka tā: Mans Bībeles pants ir: Tāpat jūs, vīri, mājojiet kopā saskaņā ar to, ko esat par viņām iemācījušies, godājot sievu kā trauslāku trauku un kā dzīvības žēlastības līdzmantinieci, lai jūsu lūgšanas netiktu kavētas. 1.Pētera 3:7

Jau sen mani izbrīnīja fakts, ka sieviešu un bērnu asaras ir tik lētas ne tikai laicīgās varas, bet arī Kristus miesas vērtējumā. It kā viņu ciešanas būtu nesvarīgas un pašsaprotamas. Jo viņas jau pašas...