Ieraksti

Šeit jūs varat noklausīties Mīlestības Skolas audio ierakstus. Ieraksti tiek publicēti tikai no Skolas pirmā mācību gada un ir aktīvi līdz katra mācību gada jūlijam. Sākoties jaunajam mācību gadam, ieraksti tiek atjaunoti. Vieslektoru lekcijas dzēstas netiek.
Ja jums ir kādas tehniskas problēmas ar audio ierakstu noklausīšanos vai kādi jautājumi, lūdzu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mums!
 
 

2017.-2018. mācību gada lekciju ieraksti

2016.gads, 1.lekcija 1.daļa Dievs Tēvs

2016.gads, 1.lekcija 2.daļa Jēzus Kristus

2016.gads, 2.lekcija 1.daļa Jēzus Kristus

2016.gads, 2.lekcija 2.daļa Kalps, bērns vai draugs?

2017.gads, 3.lekcija 1.daļa Svētais Gars

2017.gads, 3.lekcija 2.daļa Svētais Gars

2017.gads, 4.lekcija 1.daļa Dieva oriģinālais plāns

2017.gads, 4.lekcija 2.daļa Dieva oriģinālais plāns

2017.gads, 5.lekcija 1.daļa Dieva oriģinālais plāns

2017.gads, 5.lekcija 2.daļa Dieva oriģinālais plāns

2017.gads, 6.lekcija 1.daļa Cilvēks. Ķermenis

2017.gads, 6.lekcija 2.daļa Cilvēks. Prāts

2017.gads, 7.lekcija 1.daļa Cilvēks. Dvēsele. Pamatvajadzības

2017.gads, 7.lekcija 2.daļa Vīnogulājs

2017.gads, 8.lekcija 1.daļa Prāta nocietinājumi

2017.gads, 8.lekcija 2.daļa Emocijas

 

Vieslektoru un iepriekšējo gadu lekciju ieraksti

2016.gads, 2.lekcija 2.daļa Kalps, bērns vai draugs?

2016.gads, 3.lekcija 2.daļa Mefibošeta sirds nostāja.

2016.gads, 6.lekcija 2.daļa Dzirdēt Dieva balsi.

2015.gada marts Christiane Storm Garīgā cīņaun kas mēs esam kā Dieva bērni - 1.daļa

2015.gada marts Christiane Storm Garīgā cīņa un kas mēs esam kā Dieva bērni - 2.daļa

2013.gada decembris. Marika Bērtule. Attiecības. Sapņi. 1.daļa

2013.gada decembris. Marika Bērtule. Attiecības. Sapņi. 2.daļa

2013.gada decembris. Marika Bērtule. Attiecības. Sapņi. 3.daļa

2014.gada aprīlis, Rob Hotchkin. Tuksneša svētība. 1.daļa