Apmācību mērķis

Mīlestības Skolas mērķis ir palīdzēt ikvienam ticīgajam dziļāk iepazīt mūsu Debesu Tēvu, Jēzu Kristu un Svēto garu, un caur to atklāt kas viņš/viņa ir Dievā un piepildīt savas dzīves mērķi, ik dienas aizvien vairāk pārtopot par to vienreizējo un neatkārtojamo personu, kādu mūs katru ir radījis Dievs.

Pieredze rāda, ka ticīgie lielā mērā nespēj dzīvot tādu piepildītu un svētīgu dzīvi, kādu Dievs tiem ir paredzējis, vairāku iemeslu dēļ:


1) Mēs nezinām kas mēs esam Dievā un kas mums ir dots caur Jēzus Kristus upuri. Tieši tādēļ mēs sākam mācību kursu ar Bībeles rakstu vietu izpēti, kurā runāts par mūsu patieso identitāti, apsolījumiem un aicinājumu.

2) Neizpratne par lūgšanām un to lomu ticīgā dzīvē. Diemžēl bieži vien mēs domājam, ka lūgšanas ir īsāks vai garāks vajadzību „uzskaitījums,” pēc kura mēs pasakām paldies un dodamies tālāk ikdienas darbos. Tādēļ mēs kopīgi mēģinām izprast kas patiesībā ir „komunikācija” ar Dievu – dzīvesveids un divvirzienu ceļš, kurā mēs mācāmies ne tikai ar pateicību pienest Viņam savas vajadzības, bet arī klausīties, ko Viņš mums saka un saprast veidus, kuros Dievs ar mums runā.

3) Dzīves laikā mēs esam pieredzējuši daudz dažādus triecienus, esam sāpināti, pievilti, atstumti, kā rezultātā esam noticējuši meliem par sevi, savu dzīvi, spējām un nākotni. Tādēļ mēs apvienojam Bībeles patiesību ar jaunākajiem psiholoģijas zinātnes atklājumiem, kas izskaidro kā Dievs mūs ir radījis kā psiholoģiskas būtnes, kā mūs ietekmē dažādās emocionālās traumas, kā ar to ir iespējams tikt galā un izmainīt savas dzīves.

4) Lai gan viss Dieva vārds un arī mūsu Dievs ir pārdabisks, bieži vien ticīgie dzīvo tā, it kā pastāvētu tikai šī „reālā” – taustāmā un saredzamā pasaule. Tādēļ, pamatojoties Svētajos Rakstos un piemēros no mūsu un citu kalpotāju pieredzes visā pasaulē, mēs apgūstam dažādās pārdabiskās dzīves aspektus:

a)    garīgā pasaule, tās likumsakarības un pamatprincipi
b)    garīgā cīņa, tās dažādie aspekti un sastāvdaļas, piemēram – lūgšanas, pielūgsme, piedošana, pateicība u.tml.
c)    ticīgā autoritāte

5) Kalpotāja darba pamatprincipi un ētika - ko darīt un ko nedarīt, kalpojot. Mēs runājam par tādām tēmām, kā motivācija kādēļ es vēlos kalpot, konfidencialitāte, spiediena neizdarīšana un cilvēku utt.

Šīs ir tikai būtiskākās tēmas, kuras mēs apskatām Mīlestības Skolas pirmajā kursā, uz kuru ir aicināts ikviens interesents, neatkarīgi no konfesionālās piederības vai ticības pieredzes ilguma. Mācības tiek organizētas lekciju veidā, tomēr mēs sagaidām un veicinām diskusijas par neskaidrajiem vai interesantākajiem jautājumiem.

Otrais kurs ir paredzēts vai nu Mīlestības Skolas pirmā kursa absolventiem vai arī pieredzējušiem kalpotājiem, kas praktiski kalpo savās draudzēs dvēseles dziedināšanas jomā. Otrajā kursā mēs apgūstam dažādas kalpošanas tehnikas, kuras pēc tam ir iespējams izmantot savā darbā. Otrā kursa studenti tiek aicināti asistēt kalpošanas laikā, tādējādi iegūstot kalpošanas praktisko pieredzi.

Visiem Mīlestības Skolas studentiem tiek piedāvāts arī saņemt kalpošanu pašiem, ja ir vēlme vai nepieciešamība. Savā pieredzē mēs esam pārliecinājušies, ka dažkārt apskatītās tēmas uzjundī sāpīgas personiskās atmiņas, tādēļ mēs iedrošinām tās nenobēdzināt atkal tumšajos atmiņas nostūros, bet nest to gaismā, ļaujot Dievam sevi dziedināt.