Apmācību saturs

Šajā sadaļā jūs īsumā varat uzzināt par Mīlestības Skolas diviem apmācību gadiem (kursiem), galvenajām tēmām, uzņemšanas nosacījumiem u.tml.

1.gads. Vispārējā apmācība

Tēmas:

Kristīgās ticības pamati:
 • Dieva oriģinālais plāns un aicinājums cilvēkam.
 • Bērns vai kalps?
 • Vai es varu dzirdēt Dieva balsi?
Dvēseles dziedināšanas pamati:
 • Bībeliskais pamats.
 • Barjeras ceļā uz dziedināšanu.
 • Trīsdaļīgā dvēsele: Prāts. Emocijas. Griba.
 • Sāpīgās atmiņas un ko ar tām iesākt.
 • Brūces no tēva un mātes.
 • Piedošanas spēks
Garīgās cīņas pamati.
 • Garīgā pasaule.
 • Kā ienāk un nostiprinās problēmas garīgajā pasaulē.
 • Raksturs: Dziedināšanas un brīvības noturēšana.
 • Okultās zīmes.
 • Pielūgsmes un slavēšanas spēks.

Mācībspēki: skatīt sadaļā "mācībspēki"

Mērķa grupa: Ikviens ticīgais, kas vēlas uzzināt vairāk par dvēseles dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu.

Nosacījumi uzņemšanai: Nav

Rezultāti: Apmācību dalībnieki iegūst pamatzināšanas un izpratni par būtiskākajiem kristīgās ticības, dvēseles dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanas jautājumiem.

 

2.gads. Kalpošanas metodes

Tēmas:

Bībeliskais pamats:
 • Līdzgaitniecība.
 • Kalpotāja sirds stāvoklis (izeja no sinkrētisma)
 • Vīrietis un sieviete.
 • Sekss, dvēseles saites.
 • Laulība.
Metodes un biežāk sastopamās problēmas (garīgie aspekti):
 • Seksuālās atkarības un atbildības mehānisms.
 • Varmācība.
 • Līdzatkarība.
 • Izstumšanas un aizsardzības mehānismi.
 • Kalpošanas ētika

Mācībspēki: skatīt sadaļā "mācībspēki"

Mērķa grupa: Esošie vai topošie kalpotāji dvēseles dziedināšanas un atbrīvošanas jomā.

Nosacījumi uzņemšanai: Mīlestības Skolas 1.gada absolventi un/vai aktīvi kalpotāji dvēseles dziedināšanas jomā. Kalpotājiem, kas nav beiguši Mīlestības Skolas pirmo gadu, tiek lūgts paralēli apmeklēt pirmā gada lekcijas.

Mērķis: Gūt ieskatu dažādās kalpošanā izmantojamās metodēs, lai pēc tam spētu izvēlēties sev un/vai savai kalpošanai piemērotāko/ās.

Rezultāti: Gada beigās dalībnieki ir guvuši ieskatu dažādās kalpošanas metodēs, izpratni par to izmantošanas veidu, atšķirībām un ir spējīgi izvēlēties sev piemērotākās. Dalībniekiem ir iespēja sazināties ar attiecīgo metožu mātes organizācijām gadījumos, ja viņi pamatā izvēlas izmantot šo vienu kalpošanas metodi, lai apgūtu to dziļāk.

 

Sertifikāti:

1) Pēc konkrētās metodes kursa noklausīšanās dalībnieki var saņemt attiecīgās metodes mātes organizācijas izsniegtu apliecinājumu par dalību seminārā. (jašāds sertifikāts tiek izdots). Lai uzzinātu vairāk par sadarbības organizācijām, klikšķiniet šeit: