Jautājumi

J. Kādēļ Mīlestības Skola?

Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. /1.Korintiešiem 13:1-3/

Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas (zināšanu) trūkuma... /Hozejas 4:6/

J. Kādēļ mājās nedrīkst turēt dažādus citu reliģiju simbolus, piemēram, attēlus, zīmes, maskas u.tml? Tās taču ir tikai lietas? Piedevām - vai tad Dievs nav spēcīgāks par to visu?

A. Katram simbolam, katrai zīmei ir konkrēta nozīme un iedarbība garīgajā pasaulē. Tās uz mums iedarbojas pozitīvā vai negatīvā veidā, neatkarīgi no tā vai mēs to zinām, vai nē. Par citu tautu reliģijām, okultajām lietām un simboliem Bībelē ir teikts ļoti skaidri:

"Neienes negantību savā namā, ka tu pats netopi izdeldēts tāpat kā tie, bet nicini to un lai tā tev riebtin riebjas, jo tā nes iznīcības lāstu." 5. Mozus 7:26

Pirms šīs rakstu vietas ir runa par pagānu tautu okultajām darbībām, elku dieviem, greznuma lietām un simboliem, kas mums izskaidro kas Dieva acīs ir šī "negantība". Jā, Dievs ir spēcīgāks par visām zīmēm un lietām, tomēr Viņš ir aizliedzis mums šīs lietas turēt savos namos - "tā(s) nes iznīcības lāstu." Mums ir dota izvēle - paklausīt Viņam vai nē.

J. Vai kristietis var būt apsēsts?

A. Saskaņā ar Bībeli kristietis nevar būt apsēsts, jo, ja cilvēks ir nožēlojis grēkus un pieņēmis Jēzu kā savu pestītāju, Jēzus tagad dzīvo cilvēka sirdī, viņu arī piepilda Svētais Gars - vienā namā nevar būt divi saimnieki. Tomēr jebkuru cilvēku var ietekmēt ļaunie gari, tai skaitā arī kristieti. Cilvēku, viņa dzīvi un rīcību var ietekmēt dažādos līmeņos un dažādu iemeslu dēļ - it īpaši dažādu emocionālu traumu dēļ.

J. Ar ko atšķiras Dvēseles dziedināšanas un Atbrīvošanas kalpošana? Vai tad tas nav viens un tas pats?

A. Nē, tās ir dažādas kalpošanas, lai gan cieši saistītas. Dvēseles (emocijas, prāts, griba) dziedināšana vairāk fokusējas uz dzīves laikā radīto traumu un sāpju dziedināšanu, izmantojot dažādas, vēlams konkrētajam cilvēkam piemērotas pieejas. Pieredzējuši kalpotāji saka, ka tas sastāda aptuveni 90-95% no visa procesa. Tikai pēc tam, ja nepieciešams, ir vērts pievērsties Atbrīvošanas kalpošanai. Vairāk par šo tēmu jūs varat uzzināt, noklausoties mūsu seminārus.

J.Vai kalpošana nepieciešama visiem?

A. Kalpošana būtu nepieciešama, ja saviem spēkiem nespējat tikt galā ar kādu problēmu vai arī nespējat garīgi pieaugt.

 

Jums ir kādi jautājumi? Atsūtiet tos uz mūsu e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., un mēs centīsimies jums atbildēt.