Apmācīt un sagatavot ticīgos dvēseles dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanā, lai tie spētu veidot labākas attiecības ar visām Trīsvienības personām – Debesu Tēvu, Jēzu Kristu un Svēto Garu, atrast savu patieso identitāti Dievā un piepildīt savu aicinājumu.

 

Misija

1) Apmācīt ikvienu interesentu, bet īpaši esošos vai topošos šīs jomas kalpotājus, Bībelē balstītās pieejās un metodēs, kuras tiek izmantotas dvēseles dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanā, sniedzot pēc iespējas vairāk rīkus kalpošanas darbā.

2) Kalpot ikvienam ticīgajam, neatkarīgi no konfesionālās piederības, lai tas saņemtu no Dieva dziedināšanu un atbrīvošanu, kas palīdzētu turpmāk dzīvot pilnvērtīgu, Dieva mīlestības, prieka un miera pilnu dzīvi.

 

Mērķi

1) Īstenot apmācības, piesaistot pasniedzējus no dažādām valstīm un kalpošanām, ar mērķi iepazīstināt mūsu studentus ar pēc iespējas vairāk metodēm, kas tiem palīdzētu kalpošanā savā draudzē.

2) Izveidot spēcīgu starpkonfesionālu pasniedzēju un kalpotāju komandu.

3) Izveidot kalpotāju sadraudzības tīklu, atbalstot vienam otru, daloties pieredzē, aizlūdzot u.tml.