Par mums

"Mīlestības Skola" ir resursu centrs, kurā Latvijā esošajiem un topošajiem kalpotājiem, kā arī visiem interesentiem, tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar pasaulē atzītām kristīgās ticības, dvēseles dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanas metodikām.

“Mīlestības Skolā” ir apvienojušies kristieši no dažādām konfesijām un draudzēm. Skolas aicinājums ir apmācīt ticīgos jautājumos par dvēseles dziedināšanu, līdzgaitniecību, atbrīvošanu, garīgo cīņu u.c. un kalpot cilvēkiem, kam nepieciešama dvēseles dziedināšana vai atbrīvošana.

Vīzija

Autoritāte

Mīlestības Skolā dalību ņem daudzi pasniedzēji, kuru autoritāte ir Trīsvienīgais Dievs - Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars un Dieva Vārds - Bībele.

Mīlestības Skolas pasniedzēji ir atbildīgi savu komandas biedru priekšā, kā arī atvērti Bībeliskai kritikai attiecībā uz mācību vielu, kalpošanas metodēm u.tml.

Būsim pateicīgi par ikvienu ierosinājumu kā mēs varētu uzlabot Mīlestības skolas darbu.

Kontakti

Jautājumi

J. Kādēļ Mīlestības Skola?

Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. /1.Korintiešiem 13:1-3/

Un Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas (zināšanu) trūkuma... /Hozejas 4:6/

Liecības

2013./2014. mācību gada studentu atsauksmes:

Brīnišķīga skola ar brīnišķīgiem pasniedzējiem.