Mēnesi atpakaļ Patrīcija Blue atsūtīja pravietisku vārdu, kurā vēlamies dalīties arī ar jums.

Lai gan šis sapnis un tā izskaidrojums nav īsti par gulēšanu, bet tieši pretēji, tomēr tas atgādināja rakstu vietu no Sālamana pamācībām 6:10-11 "Paguli, paguli vēl drusciņ, pasnaud kādu nieku, saņem kopā drusku ciešāki savas rokas, lai tu labāk dusētu! Tad tevi pamazām, it kā tev kājām pa pēdām iedama, pārsteigs nabadzība, un tevi nomāks trūkums kā bruņots ceļa laupītājs."

Cik bieži es "guļu" savā garīgajā dzīvē? Kāda ir manas garīgās dzīves "nabadzība" vai "bagātība"?

Lai Svētais Gars jūs uzrunā caur šo vārdu!

Veids Teilors

Attīstot personisko lūgšanu dzīvi: šajā kritiskajā stundā Tas Kungs aicina savus ļaudis uz nopietnu lūgšanu laiku

Lūgšanai jābūt dabiskai mūsu ikdienas dzīves daļai, tai jābūt mūsu un Tā Kunga attiecību centram. Mūsu lūgšanu būtība lai vienmēr ir izpausme mūsu mīlestībai pret To Kungu, un mūsu vēlmei Viņu pazīt personiski.

Es šodien kļuvu par Sāras meitu...


Pēteris raksta: Par viņas meitām jūs esat kļuvušas (1. Pēt. 3:6) Viņa sekoja Ābramam un klausīja viņu, kaut 2 reizes tika atdota svešzemju ķēniņiem kā ķīla par vīra dzīvību. 2 reizes nodota (1. Moz.12:10-20 un 1. Moz.20:1-7), un man gribas teikt – ne tikai tās divas vien. Parasti par Sāru runājam saistībā ar viņas neticību. Viņa bija tā, kas pieveda vīram Hagari, viņa bija tā, kura par eņģeļu teikto smējās.

Ko nozīmē gaidīt uz apsolīto 100 gadus? Mēs bieži tā par savu dzīvi sakām, bet mūsu gaidīšanas laiks nebūt nav tik ilgs – lai cik ilgs tas arī būtu bijis.

Pols Andersons
Mācītājs, Luterāņu atjaunotnes vadītājs
(The Lutheran Renewal)

Sagraut savas dzīves cietokšņus

Vairāki no maniem bērniem, mazi būdami, baidījās no suņiem. Ēriku īpaši biedēja lielie rējēji, un viņa skrēja pie manis, meklējot patvērumu. Bet, sēžot uz tētuka pleciem, viņa priecīgi uzsauca: „Sveiks, sunīti!” Viņa sajutās droši. Mammas un tēti bieži ir bērnu drošie patvērumi, tieši tāpat Dieva bērniem patvērums ir Dievs.

Līgava un Līgavainis

 

Mēs – visi kopā kā Kristus draudze - esam Viņa līgava, saderēta, bet vēl gaidām, kad Viņš mūs ņems pie Sevis. Pēc Toras saderināšanās ir laiks, kad jaunais pāris jau ir solījušies viens otram. Laiks, kas dots iepazīt vienam otru, pieņemt visā patiesībā, audzēt mīlestību, veidot ciešas attiecības. Laiks, kurā dzimst laulība tās visaugstākajā izpausmē.

Vairāk rakstu...