Pārcelšanās uz apsolīto zemi

Robs Hočkins Mīlestības skola, 2012. gada 12. aprīlī, lekcijas pieraksts.


Tas, ko Dievs dara dabiskajā, to Viņš dara arī pārdabiskajā. Rada pavasari, plauksmi un dzīvību tajā, kas bija miris. Majestātiskums – jo Dievs ir Majestāte. Viņš runā un tas, kas ir bijis bez dzīvības, sasalis un miris, vienā mirklī sāk atgriezties dzīvībā. Viņa Vārda dēļ. Tik daudz sniega kupenās nosalis, bet ja mēs pazīstam savu Dievu, ja pārzinām Viņa Vārdu, tad zinām, ka nav nekā pārāk sasaluša vai aprakta zem ienaidnieka darbu kaudzēm, ko Dievs nevarētu vienkārši ievest dzīvībā.