Izplet savus salauztos spārnus un lido

Bill Yount, Hagerstown, MD

Kungs tuvu tiem, kam satriekta sirds, kam sagrauzts gars, tos viņš pestī. JT

Psalmi 34:18

Satriekts, salauzts: sadalītsgabalos, bojāts, tāds, kas vairs nav vienā gabalā vai darba kārtībā, cilvēks, kuram ir zudušas visas cerības, izmisis cilvēks.

Šķiet nav būtiski kas mēs esam un cik ļoti mīlam Jēzu – mūsu dzīvēs vienalga ir kāda salauza joma, kurā Dievs vēl aizvien darbojas. Es nesen teicu savai sievai, „Vai tu Dieva Miesā pazīsti kādu, kas nav salauzts kādā savā dzīves jomā? Vai tu pazīsti kādu, kas ir normāls?” Viņa man atbildēja, „Bil, Normāls ir norāde par veļasmašīnas mazgāšanas režīmu!”

 

„Es esmu tavā salauztībā”

Es sajutu Dieva sirds saucienu: „Negaidi vairs ilgāk. Es esmu tavā salauztībā. Tur kur lietas nenotika pēc tava plāna, un kur Es neatbildēju tā kā tev likās Man ir jāatbild. Tu juties tik salauzts kā putns bez spārniem. Tomēr Es vēl aizvien esmu šeit, un tu esi zem maniem spārniem. Vai tu varētu man izdarīt pakalpojumu? Izplet savus salauztos spārnus vēl vienu reizi. Dod man vēl vienu iespēju. Paskaties ko es varu izdarīt, jo es pūšu savu dvašu uz tavu salauztību. Vai tu to jūti?

Es esmu gaidījis, kamēr tu sauksi uz Mani. Tikai uz Mani. Ļauj, lai tagad es esmu tavs sapnis, un Es vedīšu tevi Savā sapnī, kuru esmu tev sagatavojis. Pamēģini. Vēl vienu reizi. Izplet savus salauztos spārnus un paskaties kurp tie tevi aiznesīs. Es būšu vējš, kas nesīs tevi virs vētrām, sāpēm un skumjām. Ir pienācis laiks nepakļauties gravitācijai. Sākotnēji tev atkal var sāpēt, tomēr tas vairs tevi neievainos. Tu atkal smiesies, atkal dejosi un atkal mīlēsi. Izplet savus spārnus un radi vēsturi.”

Vai mūsu salauztība ir noteikusi kas mēs esam?

Mūsu Glābēja rokās nekas netiek izniekots. Visas lietas tiek pavērstas par labu tiem, kas mīl To Kungu. Pat mūsu sāpes, vilšanās un lietas, kurām šķietami nav jēgas. Vai varētu būt, ka mēs esam „pagaršojuši” salauztību, lai spētu saprast šo salauzto pasauli un lai mūsu sirdīs būtu līdzjūtība pret to?

Vai jūs tās jūtat? Salauztas sirdis, salauztus sapņus, salauztas cerības un salauztus kaulus. Varbūt būtu jāraud vesels gads, lai izraudātu visu raudošo asaras. Dieva rokās jābūt okeānam ar asarām, kuras jāizlej.

Kungs, lai šis ir tas gads. Palīdzi mums atrast Tevi. Lai mūsu sapnis, kas piepildās, esi TU. Lai mēs varētu tikt pāri paši sev un dziedināt šo salauzto, mirstošo pasauli. Sāc ar mani. Caur mani raudi pār Jeruzālemi. Caur mani raudi par pazudušajiem. Nez, kad stāvēsim Tavā priekšā – vai mēs nenožēlosim, ka uz zemes neraudājām vairāk. Ne jau par sevi vai lietām, kuras neizdevās, bet par tiem, kas nav nākuši pie tevis kopā ar mums. Jo mums būs visa mūžība, lai priecātos. Kungs, vai asara manās acīs ir manis paša vai tava?

Gads, lai dzirdētu asaras krītam

„Es atveru Savu cilvēku acis, lai šajā gadā viņi dzirdētu kā krīt asaras. Jūs dzirdēsiet kā asaras sitas pret zemi tik smagi, ka tās izskalos kalnus un liks upēm plūst tuksnešos. Ja jūs bēgsiet no tām, tās plūdīs jums pakaļ, līdz jūs dzirdēsiet tikai to.

Kā pravietis Elija teica atraitnei, lai tā iet un savāc traukus, tāpat es dzirdu kā Tēvs saka: „Ej un savāc daudzus traukus, jo būs vairāk asaru, nekā trauku uz zemes virsas. Bāreņu asaras, kas sitas pret zemi un kliedz „Vai kāds mani dzird?” Jūdz dzirdēsiet atraitņu vaimanas naktī, lai to eļļa nebeidzas. Kā seksa verdzībā pārdotie bērni sausām bezasaru acīm veras debesīs. Paaudze bez asarām, kurai ir nozagtas to emocijas. Vecāki cilvēki pansionātos, kas raud par jaunākajām paaudzēm, kaut tie varētu mācīties no viņu ilgās dzīves, ejot pa taku, kur reti kāds iet. Vai gudrība nav atrodama veco vidū? Vai gara dzīve nenes sev līdzi izpratni? (skat. Ījaba 12:12). Varbūt jums jāaiziet pie viņiem, lai dzirdētu viņu sirds raudas.”

Iespējams, kad mēs raudāsim ar tiem, kas raud, mūsu salauztība sāks sadzīt un mūsu spārni vēlēsies atkal lidot  - lidot pie tiem, kuru raudas ir dziļākas kā mūsējās.

Mūsu salauztajiem spārniem ir mūs jānes ne mūsu pašu, bet Dieva dēļ. Nesen es redzēju kā mazs putniņš lidoja augstu debesīs stipra pretvēja laikā. Es jautāju Dievam „Kā tik mazs putns var lidot pret šādiem asiem vējiem?” Dievs atbildēja „Viņš ir tāds piedzimis. Putni ir radīti, lai lidotu pretvējā. Un arī tu tā esi radīts.”

Vai dzīves asie vēji ir notriekuši tevi pie zemes? Vai tu esi aizmirsis, ka esi radīts lidot par spīti tiem? Vēji tik spēcīgi pūš tev pretī, lai uznestu tevi augstāk un tuvāk Dievam. Vai tu brīnies kur ir tavi spārni? Tagad tie sāk augt. Ticībā sāc izplest tos. Tu to vari. Izdzirdi kā krīt citu cilvēku asaras. Tu viņiem esi vajadzīgs tagad. Dodies uz priekšu. Izplet savus salauztos spārnus un izmaini vēsturi. Bill Yount

Blowing the Shofar Ministry

 
Tekstu oriģināvalodā (agnļu) varat izlasīt: http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=14268