Šajā sadaļā mēs vēlamies jums piedāvāt gan pašu sagatavotos rakstus un pārdomas par dažādām tēmām, gan citus rakstus, kurus uzskatam par noderīgiem ticības stiprināšanai, pārdomām, dziedināšanai...

Lūdzu, lasiet, vērtējiet un izlemiet paši vai tie ir noderīgi un labi.

Pārbaudiet visu, kas labs to paturiet!

Debesu Tēva uzruna sievietēm  

(Publiski nolasīts Latvijas kristīgā radio raidījumā “Sievietes sirds” 2017. gada 21. septembrī.)

Tu – Mana dārgā, mīļā meitenīte – Mana meitiņa! Es Tevi ļoti mīlu! Tu esi Mans acuraugs. Es Tevi izredzēju no pasaules iesākuma. Es lepojos ar Tevi – ar Savu roku veidojumu. Pat, ja Tu tā neesi jutusies, Es Tev saku, ka Tu esi mīļa, Tava sirds ir mīļa – pat, ja tā ir nocietinājusies, Es tajā Esmu ielicis mīlestību. Nebaidies, nebaiļojies, nesatraucies par saviem pāridarītājiem. Tev viņu dēl nav jānocietina savu sirsniņu. Tu drīksti to atvērt Manai mīlestībai. Tu drīksti uzticēties Man.

Izplet savus salauztos spārnus un lido

Bill Yount, Hagerstown, MD

Kungs tuvu tiem, kam satriekta sirds, kam sagrauzts gars, tos viņš pestī. JT

Psalmi 34:18

Satriekts, salauzts: sadalītsgabalos, bojāts, tāds, kas vairs nav vienā gabalā vai darba kārtībā, cilvēks, kuram ir zudušas visas cerības, izmisis cilvēks.

Šķiet nav būtiski kas mēs esam un cik ļoti mīlam Jēzu – mūsu dzīvēs vienalga ir kāda salauza joma, kurā Dievs vēl aizvien darbojas. Es nesen teicu savai sievai, „Vai tu Dieva Miesā pazīsti kādu, kas nav salauzts kādā savā dzīves jomā? Vai tu pazīsti kādu, kas ir normāls?” Viņa man atbildēja, „Bil, Normāls ir norāde par veļasmašīnas mazgāšanas režīmu!”

Māci bērnus

Iedomājies, ka tu stāvi tautas priekšā, kura vairāk kā 200 gadus ir bijusi trimdā un verdzībā, ciešot pazemojumus un apspiešanu. Tagad, pēc daudziem brīnumiem, ir pienācis ilgi gaidītās atbrīvošanas mirklis. Tu sasauc tautu kopā ar gatavojies vērsties pie viņiem ar runu, kuru viņi tā alkst izdzirdēt. Šo dienu tauta nekad neaizmirsīs. Par ko tu ar viņiem runāsi?

Kā izcīnīt neiespējamās cīņas

 Ilze Eris

6 Tā saka Tas Kungs Cebaots: ja tas arī izliktos neiespējams šīs pāri palikušās tautas acīm tanīs dienās, vai tad tam būtu jābūt par neiespējamu arī Manu acu priekšā? - saka Tas Kungs Cebaots.

9 Tā saka Tas Kungs Cebaots: stipriniet savas rokas, jūs, kas dzirdat šos vārdus šinīs dienās no praviešu mutes un laikā, kad ir likts pamats Tā Kunga Cebaota namam, Templim, lai to atkal uzceltu!